Launch

Zakończony całkiem niedawno koncertowy maraton Jazzu nad Odrą sprawił, że w głowie kłębią mi się różne myśli. Po wysłuchaniu dwóch następujących dzień po dniu występów formacji Jeffa „Taina” Wattsa oraz Kendricka Scotta Oracle śmiało stwierdzam, że w tym roku scena wrocławskiego festiwalu zajaśniała blaskiem fenomenalnych perkusistów – leaderów i ich równie wspaniałych grup. To spostrzeżenie zainspirowało mnie do sięgnięcia po płytę, na czele której stoi nie kto inny jak perkusista właśnie.

Mowa o Launch, ostatnim albumie Tylera Hornby’ego, kanadyjskiego instrumentalisty, kompozytora i pedagoga, uważanego za jednego z najbardziej nowatorskich perkusistów w kraju. Lista muzyków, z którymi dotychczas współpracował jest niezwykle bogata i różnorodna, wymianiając tu choćby kilku z nich: Ingrid Jensen, Bob Mintzer, Randy Brecker, Erick Marienthal, Irvin Mayfield. W karierze Hornby’ego jest również wątek polski – arstysta koncertował i nagrywał z Maćkiem Grzywaczem, Maciejem Sikałą, Piotrem Lemańczykiem, a całkiem niedawno mogliśmy go spotkać w trasie promującej płytę Standards Marcina Wądołowskiego.

Launch (wyd. Chronograph Records) zawiera jedenaście autorskich kompozycji, z których większość została napisana przez perkusistę, dwie skomponował David Braid (Lele’s Tune – part 1 i 2), a jedną Carsten Rubeling, puzonista, którego na płycie usłyszymy w ostatnim numerze jego autorstwa (Jenny Lake). Hornby’emu towarzyszy trzech znakomitych muzyków: wspomnieni już, legendarni kanadyjscy instrumentaliści – trębaczka Ingrid Jensen, pianista David Braid oraz Rubim de Toledo, pochodzący z Brazylii kontrabasista i kompozytor, który z sukcesem łączy latynoskie korzenie i uwielbienie do jazzu tradycyjnego.

Płyta prezentuje oryginalne podejście do nowoczesnej muzyki jazzowej oscylującej wokół ciekawych rozwiązań rytmicznych, polimetrii i aranżacji opartych o harmonię. Nie brakuje żywiołowych kompozycji eksponowanych grą sekcji rytmicznej, w tym wirtuozerskimi popisami bandleadera (Vibe-a-Tribe, Blues Launch, Switch). Na uwagę zasługuje wybór konkretnego instrumentarium oraz kwartetu, jako modelowej struktury zespołu instrumentalnego mogącego podkreślić elementy, które mają wybrzmieć na tej płycie: temperamentność, ekspansywność, polirytmiczność a momentami kontrapunkt (Blues Launch). Najkrótszy utwór trwa tu ponad pięć i pół minuty, dzięki czemu muzyka ma czas spokojnie się rozwinąć, a instrumentaliści mogą zaprezentować swoją erudycję i muzyczny kunszt w licznych solo. Repertuar Launch nie pozwala na nudę – nawet wspaniałe wykonania nie były tak interesujące, gdyby nie zadbano o wdzięczne, chwytliwe tematy muzyczne. Natomiast doskonali Jensen i Braid nie pozostawiają złudzeń – ich interpretacje sprawiają, że gdy słucha się płyty nie sposób nie stwierdzić: to jazz światowej klasy, wart popełnienia choćby tej krótkiej recenzji.

Tyler Hornby prowadzi nas przez muzyczną podróż po dźwiękach, które pokochają fani współczesnych brzmień. To niebanalna propozycja dla tych, którzy w muzyce poszukują zaskoczeń i choć trochę filozofii.

W 2015 roku album był nominowany do Western Canadian Music Awards w kategorii Jazzowa Płyta Roku. Płyta w całości jest dostępna na iTunes.

The 53rd Jazz on the Odra Festival, which has just finished, has caused a lot of thoughts running in my mind. After two great performances of Jeff „Tain” Watts and Kendrick Scott Oracle, I boldly confess that the stage of this year’s festival shined brightly with the light of these two phenomenal drummers – the leaders of equally excellent jazz combos. This notice inspired me to reach out of the record which had occurred also thanks to a drummer.
Today’s post is devoted to Launch, a recent album of Tyler Hornby, Canadian instrumentalist, composer and educator who is considered to be one the country’s most innovative and sought-after drummers. A list of musicians with whom he cooperated is extremely long and diverse, to mention some of them: Ingrid Jensen, Bob Mintzer, Randy Brecker, Erick Marienthal or Irvin Mayfield. In Tyler’s career there is a Polish thread – the artist played and recorded with Maciek Grzywacz, Maciej Sikała and Piotr Lemańczyk. Quite recently we could watch him perform on Marcin Wądołowski Tio’s Standards tour.
Launch (publishing house: Chronograph Records) includes eleven original compositions. Most of them were written by the drummer, two of them were composed by David Braid (Lele’s Tune – part 1 & 2) and the last one by Carsten Rubeling’s (Jenny Lake). Hornby is accompanied by three prominent musicians: Ingrid Jensen (a trumpeter), David Braid (a pianist), already mentioned and Rubim de Toledo (a bassist) who combines the influences of his Brazilian heritage and his dedication to the jazz tradition.
This record presents an original approach to modern jazz oscillating between rhythmic solutions, variable tempo and using harmony as a stylistic element. There are a lot of spontaneous pieces which are exposed by the rhythm section’s play with virtuoso stunts of the bandleader (Vibe-a-Tribe, Blues Launch, Switch). The choice of specific instruments and quartet as a model structure of the band highlight the elements which have to come out on this album: temper, expansiveness, polyrhythm and counterpoint at times (Blues Launch). The shortest composition lasts more than 5,5 minutes so that the music can expand widely and the instrumentalists may show the listeners their erudition and artistry in numerous solos. The repertoire of Launch doesn’t let us get bored. Even phenomenal performances wouldn’t be so interesting if the musicians didn’t prepare pleasant and catchy melodies. Superb Jensen and Braid leave no doubt – their arrangements cause that while listening to this record I have to state: it’s world-class jazz worth even making this brief review.
Tyler Hornby guides us through sounds which will surely be enjoyed by fans of contemporary improvised music. It’s an extraordinary proposal for those who search for astonishments and a bit of philosophy in music.

In 2015 the album was nominated for the Western Canadian Music Awards in Jazz Recording of the Year category.

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *