Lunatyk

Jeśli jeszcze o nich nie słyszeliście, to z pewnością pora to zmienić. Radosław Bolewski i Maciej Tubis to oryginalny duet (wokal/perkusja – instrumenty klawiszowe), który całkiem niedawno wydał swoją pierwszą wspólną płytę zatytułowaną Lunatyk. Choć każdy z nich ma swój muzyczny świat – Radek najczęściej angażuje się w projekty oscylujące na granicy rocka, Maciej natomiast reprezentuje młode pokolenie pianistów jazzowych – to w tym przypadku efekt synergii zdecydowanie działa!

Historia tego krążka wiąże się z bezpośrednim wsparciem fanów, którzy odpowiedzieli na apel duetu z prośbą o dofinansowanie swojego dzieła na jednym z polskich portali crowdfundingowych. Wszystko po to, by album mógł zostać wydany niezależnie, bez niczyjej ingerencji. Autorzy postanowili podziękować w niecodzienny sposób – na okładce płyty Lunatyk pojawił się motyw nawiązujący do atomu, w którym każdy z pojednycznych elektronów symbolizuje jedną osobę, która wsparła ten projekt.

Rozproszenie z koncertu promującego album Lunatyk

Lunatyk w żadnym wypadku nie jest płytą jazzową. Muzyka, z którą mamy do czynienia to fuzja jazzu z muzyką rockową, elektroniczną, alternatywną. W pewnym stopniu była ona inspirowana duetem Brada Mehldaua i Marka Guiliana, pomysł na części wokalne pojawił się trochę później.

Album zawiera 10 utworów, do których muzykę skomponował Bolewski i Tubis. Teksty pojawiają się niemalże we wszystkich utworach i jest to w znacznej mierze twórczość Bolewskiego, 2 z nich (Rozmowa oraz Myślałem) napisał Piotr Chańko. Tylko jeden utwór (Granit) to całkowicie instrumentalna kompozycja. Utwory oparte są na konkretnych melodiach, w większości z nich pojawia się też powracający często refren. Tę płytę charakteryzuje mocny, wyrazisty rytm, osobliwe brzmienie – o którym nieco później -, ciekawe, fortepianowe improwizacje połączone z efektami elektronicznymi oraz sugestywna warstwa semantyczna.

Akrobata (video 360) – Live @ Radio Łódź – 2018-03-06

Udostępniamy pierwszy z serii filmików live z przedpremierowego koncertu. Trochę się może zakręcić od oglądania. Video 360 stopni! 🙂 Zapraszamy na koncerty! Łódź – 7 kwietnia.

Publiée par Bolewski & Tubis sur jeudi 15 mars 2018

Utwór „Akrobata” zarejestrowany podczas występu w Radio Łódź za pomocą filmu 360 stopni

Muzycy postawili na analogowo-cyfrowe brzmienie. Choć jest ich tylko dwóch, to feerię dźwięków i brzmień uzyskali dzięki zastosowaniu szerokiej gamy instrumentów: od wokalu i instrumentów perkusyjnych poprzez fortepian, syntezator basowy czy efekty z iPada. Istotnym podkreślenia jest fakt, że muzycy nie dogrywali tych elementów na etapie produkcji płyty – całość została zarejestrowana podczas nagrywania płyty, na setkę na analogowej taśmie – co dziś, w świecie zaawansowanej technologii jest niemalże niespotykane.

Co szczególnego jest w tej płycie? Lunatyk to od początku do końca bardzo przemyślany koncept z czytelnym przekazem. To album, który wyróżnia się osobliwym klimatem, bardzo staranny i nienagannie zarejestrowany. Z pewnością zyska szerokie grono odbiorców – od tych sięgających po muzykę popularną aż po entuzjastów jazzu. Polecam z pełnym przekonaniem!


If you have not heard about them yet, then it is certainly time to change it. Radosław Bolewski and Maciej Tubis constitute the original duo (vocals / drums – keyboards) which quite recently released their first communal album entitled „Lunatyk”. Although each of them has their own musical world – Radek most often engages in projects oscillating at the edge of rock and psychedelia, while Maciej represents the young generation of jazz pianists – in this case the synergy effect definitely works!

The history of this album is related to the direct support of the fans who responded to the appeal of the duo with a request for co-financing their work on one of the Polish crowdfunding websites in order for this album to be released independently, without any interferences. The authors decided to thank the fans in an unusual way – on the cover of the album „Lunatyk” there appeared a motif referring to the atom, in which each of the reconciled electrons symbolizes one person who supported this project.


Lunatyk is in no case a jazz record. The music we deal with here is a fusion of jazz with rock, electronic and alternative music. To some extent, it was inspired by the duo of Brad Mehldau and Mark Guiliana, the idea for vocal parts appeared a bit later.

The album consists of 10 tracks. The music was composed by Bolewski and Tubis. The lyrics appear in almost all the pieces, and this is mostly the work of Bolewski, two of them („Rozmowa” i „Myślałem”) were written by Piotr Chańko. Only one song („Granit”) is a completely instrumental composition. The songs are based on specific melodies, in most of them there is also a recurring chorus. The record is characterized by a strong, expressive rhythm, a peculiar sound – which I will mention later – interesting piano improvisations combined with electronic effects and a suggestive semantic layer.

Akrobata (video 360) – Live @ Radio Łódź – 2018-03-06

Udostępniamy pierwszy z serii filmików live z przedpremierowego koncertu. Trochę się może zakręcić od oglądania. Video 360 stopni! 🙂 Zapraszamy na koncerty! Łódź – 7 kwietnia.

Publiée par Bolewski & Tubis sur jeudi 15 mars 2018

The musicians decided to bet on the analogue-digital sound. Although there are only two of them, the blaze of sounds and timbres was obtained thanks to the use of a wide range of instruments: from vocal and percussion instruments through piano, bass synthesizer and even effects from an iPad. It is important to emphasize that the musicians did not overdub these elements during production – the whole was recorded live during the recording of the album on an analogue tape – which today is almost unheard of in the world of technology.

What makes this record special? „Lunatyk” is from the beginning to the end a very wel-thought-out concept with a clear message. It is an album which stands out with a peculiar atmosphere, very diligent and impeccably registered. It will certainly gain a wide audience – from those reaching for the more popular music to jazz enthusiasts. I truly recommend it!

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *