O blogu

Blue Bossa? Entuzjastom muzyki jazzowej wyjaśniać nie trzeba! Moją inspiracją stał się jeden z najbardziej znanych jazzowych standardów, stworzony w Stanach Zjednoczonych w brazylijskiej stylistyce bossa novy.

Blue Bossa to autorski blog o współczesnej muzyce improwizowanej ze szczególnym uwzględnieniem jazzu, world music, etno. Blog powstał w styczniu 2014 roku. Za jego pośrednictwem pragnę brać aktywny udział w aktualnych debatach – dotyczących zarówno nowych projektów muzycznych, wydawnictw jak festiwali oraz koncertów. Podejmuję też tematy okołomuzyczne. Ważne miejsce w moich rozważaniach zajmuje Wrocław – moje miejsce zamieszkania – i wrocławskie „jazzowe życie kulturalne”. Pojęcie nowoczesnej muzyki improwizowanej obejmuje swoim zasięgiem praktycznie nieograniczoną liczbę zagadnień. Pozwala to na dowolny dobór treści i wielopłaszczyznowe spojrzenie na dzisiejszą muzykę jazzową.

Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie informacji „O mnie”. Jeśli zainteresowała Cię tematyka mojego bloga i chciałbyś ze mną współpracować, skontaktuj się ze mną.

Blue Bossa? Enthusiasts of jazz genre don’t need any explanations! I was inspired by one of the most popular jazz standard, written in the USA as a blend of hard bop and bossa nova.

Blue Bossa is an original blog about contemporary improvised music, especially modern jazz, world and ethno music. The blog was established in January 2014. My role is an active participation in current debates on new music projects, publishing houses, festivals, and concerts. The notion of contemporary improvised music includes a countless number of issues. Thereupon it facilitates to take a multi-dimensional look at today’s jazz music.

Thank you for spending your time and reading the information about my blog. If you would like to contact me in any matter, please write to me.