Palm-Istry

Mojemu pierwszemu spotkaniu z tym panem towarzyszyły szczególne okoliczności. Był 2010 rok, deszczowy dzień któregoś listopada. Choć pogoda nie wzbudzała nadmiernego entuzjazmu, to miłośnicy gitarowych brzmień z ekscytacją tłumnie stawili się w Hali Stulecia, na koncercie głównym 13. edycji Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego Gitara 2010. Festiwal od lat z sukcesem wspierał starania miasta do pełnienia zaszczytnej roli polskiej stolicy gitary. Dzień wyjątkowy – prawdziwe święto gitary – bo na scenie pojawił się wspaniały wirtuoz instrumentu: Australijczyk Tommy Emmanuel wraz z dziesiątką wybitnych gitarzystów z całego świata. Wśród nich jako pierwszy zaprezentował się Adam.

Adam Palma to bezsprzecznie jeden z najlepszych polskich gitarzystów, niekwestionowany wirtuoz gitary akustycznej i fingerstyle. Znany w Polsce raczej w kręgach entuzjastów gitary – a to wielka szkoda, bo jego twórczość ma, językiem marketingu, znacznie większy potencjał zasięgowy. Kilka tygodni temu trafiła do mnie najnowsza płyty gitarzysty, wydana w maju tego roku. „Palm-Istry” – album o wymownym i oryginalnym tytule (palmistry w języku angielskim oznacza czytanie z dłoni) – będzie tematem dzisiejszego wpisu.

Zanim jednak o płycie, rozpocznę kilkoma faktami z życiorysu gitarzysty. Adam Palma to przykład współczesnego „Polaka – artysty na emigracji”. Muzyk od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie jest wykładowcą instrumentu na Uniwersytecie Salfold w Manchesterze. Adam jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Współpracował z licznymi polskimi artystami wykonującymi muzykę rozrywkową oraz czołowymi muzykami na świecie. Jako jeden z nielicznych gitarzystów został zaproszony do wspólnych występów przez trzech największych żyjących mistrzów gitary: Al Di Meolę, Tommy’ego Emmanuela, Biréli’ego Lagrène’a. Współpracował również z takimi sylwetkami jak: Martin Taylor, Joscho Stephan, Hamish Stuart czy Chris de Burgh. W 2014 roku artysta otrzymał tytuł Najlepszego Polskiego Gitarzysty Akustycznego podczas gali Guitar Awards w Warszawie. Od wielu lat uznawany jest za mistrza w dziedzinie gitary akustycznej i fingerstyle.

„Palm-Istry” (wydawnictwo: Agencja Muzyczna Polskiego Radia) to trzecia solowa płyta artysty. Nie jest to przykład albumu koncepcyjnego, a wręcz przeciwnie – repertuar stanowi przekrój przez inspiracje i rozmaite wpływy muzyczne bliskie instrumentaliście przez lata jego artystycznej drogi. Znajdziemy tu 9 kompozycji (zarówno autorskie jak i aranżacje znanych tematów), z których niemalże każda reprezentuje odmienny nurt. Punktem wspólnym pozostaje fenomenalna i bogata technika (gra kostką, thumbpickiem oraz opuszkami palców), wirtuozeria, niebanalna muzykalność i roztaczający się wszechobecny optymizm. Na płycie pojawiły się: dwa motywy pochodzące z polskich seriali (Stawka większa niż życie, 07 zgłoś się), nie zabrakło numerów energetycznych, rytmicznych, groovy (Rheged czy otwierający Zdrowy optymizm), utworu inspirowanego muzyką country (Do boju) czy będących efektem współpracy z Al Di Meolą – kompozycji Gondolier oraz Miłość i tęsknota. Znajdziemy tu także nawiązania do twórczości Emmanuela (Górnicy z Kentucky), Django Reinhardta (Nuages), a nawet autorski hołd dla Jimi’ego Hendrixa (Hendrix Medley – medley stanowiący mieszankę wybranych kompozycji gitarzysty wszech czasów: So Little Wing, Hey Joe, The Wind Cries Mary).

Nigdy nie należałam do największych rzeczników techniki fingerstyle. Być może wynika to z faktu, że w muzyce dużo bardziej cenię prostotę ponad formy zbyt skomplikowane i złożone. Jednak w grze Adama Palmy jest coś, co ten mój osobisty dylemat rozwiązuje – Adam posługuje się techniką fingestyle bardzo subtelnie, tworzy wrażenie bogactwa dźwięków unikając nadmiaru brzmień i pozostawiając słuchaczowi przestrzeń.

„Palm-Istry” to płyta, za sprawą której artysta dobitnie wyznacza swoją pozycję na polskiej i międzynarodowej scenie gitarowej. Jej innowacyjność polega przede wszystkim na różnorodności wykorzystanych technik i koncepcji – co okazało się nawet inspiracją do napisania pracy doktorskiej. Brawo!

My first meeting with the person to whom today’s post is devoted was accompanied by particular circumstances. It was in 2010 on a rainy November day. Although the weather didn’t arouse enthusiasm, excited fans of the sound of guitar poured to the Centennial Hall to the main concert of the 13th edition of Wrocław Guitar Festival 2010. For several years the festival had been successfully supporting the city’s efforts to perform the privileged role of the capital of the instrument. It was a unique day – an authentic feast of the guitar – because a great virtuoso of the instrument appeared on the stage: an Australian Tommy Emmanuel along with ten prominent guitarists from all over the world. Adam was the first one to perform.

Adam Palma is unquestionably one of the best Polish guitarists, an indisputable virtuoso of acoustic guitar and fingerstyle. In the country he isn’t widely recognized, which is a real shame because his work has, using marketing language, a potential of a greater extent. Several weeks ago I got the newest record of the instrumentalist. „Palm-Istry” – the album with a meaningful and original title (in English palmistry means characterization and foretelling the future through the study of the palm) – will be the topic of this post.

However, before writing about the record, I will start with some biography facts. Adam Palma is an example of Polish artist being on emigration. For several years the musician has been living in Great Britain, where he is an instructor at the University of Salford, Manchester. He graduated from the Faculty of Jazz and Popular Music at the Music Academy in Katowice – recording and performing with many top Polish artists and playing and touring with leading world musicians. As one of few guitarists, Adam was invited to collaborative playing by the three greatest living masters of guitar: Al Di Meola, Tommy Emmanuel, Biréli Lagrène. He also collaborated with persons like Martin Taylor, Joscho Stephan, Hamish Stuart or Chris de Burgh. In 2014 he won „The Best Acoustic Guitarist” title in Poland, although he is now considered a British guitarist.

„Palm-Istry” (publishing house: Polish National Radio) is Adam’s third solo record. It isn’t a kind of a concept album, just the opposite – chosen repertoire constitutes a cross-section through inspirations and various impacts close to the instrumentalist throughout the years of his artistic path. We will find 9 different compositions (both original and arrangements of well-known themes), almost every one of them represents a distinct current of music. Phenomenal and rich technique (guitar pick, thumb pick, finger pads), virtuosity, extraordinary musicianship and omnipresent optimism – these are the elements which constitute the common point of this CD. The listeners will meet two famous motives from Polish series (Stawka większa niż życie, 07 zgłoś się), energetic, rhythmic, groovy compositions (Rheged or the opening Zdrowy optymizm), a piece inspired by country music (Do boju), falling out from cooperation with Al Di Meola (Gondolier, Miłość i tęsknota). We will come up with references to works of Tommy Emmanuel (Górnicy z Kentucky), Django Reinhardt (Nuages) and even an original tribute to Jimi Hendrix (Hendrix Medley – medley founded on So Little Wing, Hey Joe, The Wind Cries Mary).

I’ve never been a great admirer of fingerstyle. Perhaps because of the fact that in music I appreciate simplicity rather than fine-spun, complex forms. However, in the play of Adam Palma there is something which solves my personal dilemma. Adam employs fingerstyle very subtly, he creates a richness of the sound avoiding an overload of effects. He leaves the listeners with some free space.

„Palm-Istry” is an album which determines the crucial position of the artist on both Polish and international guitar scenes. Its innovativeness relies on a diversity of the techniques used and a conceptional approach – which emerged as an inspriation to work on a PhD thesis. Bravo!

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *