Trylobity Group

Nazwa tej grupy może wywoływać przeróżne skojarzenia. Abstrahując jednak od rzeczywistej inspiracji twórców, kluczowe znaczenie w jej zrozumieniu ma przedrostek „try”, wskazujący na ewidentne powiązania z cyfrą 3. Trylobity Group to trzech znakomitych intrumentalistów tworzących trio o nietypowym składzie: saksofon barytonowy/ tenorowy, saksofon altowy oraz perkusja. Koncepcja zespołu oparta jest na nieograniczonej wolności ekspresji, a także na wiodącej roli saksofonów – ich wzajemnej inspiracji i bezwzględnym porozumieniu.
Trylobity Group współtworzą: tenorzysta Janusz Brych, alcista Sławek Dudar i perkusista Mateusz Maniak. Muzyków łączy nie tylko podobne pojmowanie muzyki, w pewien sposób połączył ich również Wrocław. Brych, Dudar i Maniak spotkali się na wrocławskiej Akademii Muzycznej na różnych etapach swojego życia i swoich karier.
Nieco ponad miesiąc temu na rynku pojawiła się ich pierwsza wspólna płyta-projekt zatytułowana Burning Stones (wyd. Luna Music). Nazwę łatwo zapamiętać – co dosyć wiarygodnie oddaje okładka zaprojektowana przez Sławka Przerwę, wrocławskiego fotografa koncertowego i grafika.

Album zawiera siedem autorskich kompozycji, pierwsze pięć skomoponował Brych, natomiast dwie ostatnie Dudar. Wszystkie charakteryzuje oryginalne podejście do muzyki improwizowanej i akustyczne brzmienie niebanalnego trio. Każdy utwór stanowi rodzaj otwartej formy, w której rolę przewodnią odrywają saksofony, najczęściej na zasadzie formuły call & response, jak np. w utworze Space, w którym saksofon altowy jako pierwszy podejmuje linię melodyczną (baryton w tym czasie przejmuje rolę sekcji rytmicznej), by za chwilę role te się odmieniły. Monologi i dialogi sekcji dętej bywają spokojnymi, serdecznymi pogadankami, natomiast momentami przeradzają się w żywiołowe konfrontacje (Trylobity, Musical Theatre Richard G.M., Sketch One), w których saksofoniści mają okazję zaprezentować swój doskonały warsztat. Już od pierwszego utworu słuchaczy uderzy charakterystyczne dla tego projektu akustyczne brzmienie, które podkreślone zostało silną rytmizacją i mocnym dźwiękiem, możliwym dzięki autorskiemu doborowi instrumentów.
Burning Stones to przedsięwzięcie, na które powinni zwrócić uwagę nie tylko fani saksofonowych brzmień. Bardziej niż o muzykę chodzi tu o koncepcję – współczesnej improwizacji, bezkompromisowości, różnorodności stylów, a przede wszystkim wszechobecnej świeżości, entuzjazmu i pobudzającej i inspirującej energii. Wychodząc od założeń minimalizmu, muzycy stworzyli całkiem obszerny i złożony projekt.
The name of this group could cause different associations. Apart from a veritable inspiration of its author, a crucial implication to this band is the try-prefix word being related to number 3. Trylobity Group consists of 3 excellent instrumentalists in a nontypical line-up: baritone/ tenor saxophone, alto saxophone and drums. The concept of the jazz combo is based on the total freedom of expression, great understanding and mutual inspiration of the saxophonists.
Trylobity Group is composed of: tenor Janusz Brych, alto Sławek Dudar and percussionist Mateusz Maniak. Not only is a similar approach to music common for them, but also the city of Wrocław linked the musicians. Brych, Dudar and Maniak met up in Music Academy of Wrocław on different stages of their lives and careers.
Just over a month ago their first, mutual record-project titled Burning Stones (publishing house: Luna Music) was launched. The name is easy to remember – which was presented on the cover in a really authentic way by Sławek Przerwa, a local photographer and graphic designer.

The album contains 7 original compositions. The first five were composed by Brych, the last two by Dudar. All pieces are characterized by an individualistic approach to improvised music and acoustic sounds of the extraordinary trio. Every song constitutes some kind of an open form where the fundamental role is assigned to saxophones, mostly with call & response pattern. Space could be a good example where alto saxophone first commences the main melodic line (at the same time baritone takes a function of the rhythm section), after that the parts take a fresh turn.
Monologues and dialogues of the wind section tend to be calm, friendly chats when they suddenly turn into lively confrontations (Trylobity, Musical Theatre Richard G.M., Sketch One) in which the saxophonists show their excellent technique and virtuosity. From first minutes of the record the listeners will come across an original sound which has been emphasized by strong rhythmization and powerful notes, feasible thanks to the original choice of instruments.
Burning Stones is an interesting project not only for fans of saxophone’s sound. What is the most important here is the conception – music improvisation, uncompromising nature, diversity of styles and omnipresent freshness, inspirational energy – not the music itself. Starting with the minimalistic approach, the musicians have built quite a complex and extensive project.

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *